Výrobky firmy Kovolis

KONTROLA KVALITY

Pracujeme podle požadavků normy ISO 9001:2001.

 • Vstupní kontrola materiálu
  • vizuální, rozměrová
  • osvědčení o jakosti
 • Kontrola v průběhu výroby
  • Zaveden systém kontroly v průběhu výroby každé operace.
  • Mezioperační kontrola je prováděna po ukončení každé operace.
 • Výstupní kontrola hotových dílů

 • Záznamy o jakosti
  • Záznamy do průvodní dokumentace
  • Prohlášení o jakosti
  • Měřicí protokol
  W3C HTML 4.01     W3C CSS 2.1   česká verze stránek firmy KOVOLIS  německá verze stránek firmy KOVOLIS                     © 2009 Kovolis© 2009 Kovolis        ¦                ¦